ארכיון - ספרים ופרסומים

ד"ר ענת מאור

עריכת ספרים
1. מאור ענת (עורכת) (2004). העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב.
2. מאור ענת (עורכת) (1997). נשים הכוח העולה, קידום הנשים בעבודה – ניפוץ "תקרת הזכוכית", תל אביב: ספרית הפועלים.
3. ד"ר דניאל מישורי וד"ר ענת מאור (עורכים) העסקה מקפחת ופוגענית: ההשכלה הגבוהה כמראה החברה. צפוי לצאת לאור בסוף 2009.

פרקים בספרים מקצועיים

1. מאור ענת ואורנשטיין דן (2004). "החקיקה והוראות הביצוע של העדפה מתקנת בישראל", בתוך: מאור ענת (עורכת), העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב, 175- 194.
2. מסר ירון חגית, מאור ענת וכהנוביץ שירלי (2004). "קידום הנשים במדע ובסגל האקדמי", בתוך:
מאור ענת (עורכת), העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב, 331- 356
3. מאור ענת (1997). "הצלחת הנשים בעבודה ובכלכלה – פוטנציאל לחברה כולה", בתוך: מאור ענת (עורכת), נשים הכוח העולה, קידום הנשים בעבודה– ניפוץ "תקרת הזכוכית", ספרית הפועלים, תל אביב,עע' 7- 12.
4. מאור ענת (1977). "הפעילות בכנסת לקידום הנשים בעבודה ובכלכלה, 1992-1997 – סקירה וניתוח", בתוך: מאור ענת (עורכת), 1997, נשים הכוח העולה, קידום הנשים בעבודה – ניפוץ "תקרת הזכוכית", ספרית הפועלים, תל אביב, עע' 248- 272.

עריכת פרסום.– מאור ענת ומסר ירון חגית (עורכות), אוגדן נשים במדע ובאקדמיה, מרס 2003, בהוצאת משרד המדע, הרשות לקידום האישה, המועצה לקידום הנשים במדע וועדת המדע בכנסת.

למחקר של ענת מאור אודות האמצעים לצמצום פערי השכר בין נשים וגברים