ארכיון - ספרים ופרסומים

רות איסקין

דר רות איסקין
המחלקה לאמנויות
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
טל 640-9889 ( 08)
ruth.e.iskin@gmail.com

Dr. Ruth E. Iskin
Department of the Arts
Ben-urion University of the Negev
Tel. 972-8-6409889
Email: ruth.e.iskin@gmail.com

מלמדת ומנחה למ.א. ודוקטורט באמנות מודרנית ותרבות חזותית, ונושאי מיגדר
מהמאה ה-18 עד ה-21

מלמדת :
סמינר במיגדר ואמנות,
תיאוריה
ונושאים שונים :
דימיי נשים,
טולז-לוטרק וחיי הלילה של פאריז
אופנה וצרכנות בציור האימפרסיוניסטי ובתרבות החזותית,
הבנית זהויות במוזיאונים בישראל
אומנות, פירסומת ותעמולה
פירסומים

Selected Publications:

Book:

Modern Women and Parisian Consumer Culture in Impressionist Painting, Cambridge University Press, 2007

Articles (selected):

"Selling, Seduction and Soliciting the Eye: Manet's Bar at the Folies-Bergère,” The Art Bulletin, Vol. LXXVII, no. 1, March 1995, pp. 25-44.

"In the Light of Images and the Shadow of Technology: Lacan, Photography and Subjectivity," Discourse, Vol. 19, no. 1, Spring, 1997, pp. 43-66.

“’Savages’ into Spectators/Consumers: Globalization in Advertising Posters, 1890s-1900s,” in Nineteenth-Century Contexts, vol. 29, nos. 2 & 3, June 2007, 1pp. 27 –149.

"Popularizing New Women in Belle Époque Advertising Posters," A Belle Époque? Women and Feminism in French Society and Culture 1890-1910. Diana Holmes and Carrie Tarr, eds., Oxford/ New York: Berghahn Books, 2006, pp. 95-112.

"The Flâneuse in Fin-de-Siècle French Posters,” The Invisible Flâneuse? Art, Gender and 19th Century Paris. Eds. Aruna D'Souza, and Tom McDonough. Manchester/New York: Manchester University Press, 2006, pp. 234-266.

“Relational Media: Jewish Responses to the Jewish Banker Stereotype in 1890s Paris and 1955 Israel,” Special issue Images of Jews in the Media, eds., Martin Liepach, Gabriele Melischek, Josef Seethaler, eds., (Vienna: Austrian Academy of Sciences, Commission for Comparative Media and Communication Studies, 2007).

Exhibition Catalogues (selected)

Was there a New Woman in Impressionist Painting?” in Women in Impressionism: From Mythical Feminine to Modern Woman, ed., Sidsel Maria Søndergaard. Exhibition Catalogue, the Ny Carlsberg Glyptotek Museum, Copenhagen (Milan: Skira, 2007) 189-223.

"The Fine Art of Social Change," Art Catalogue Essay, in Social Works,(including artists Fred Lonidier, Allan Sekula, Suzanne Lacy, Leslie Labowitz, Helen and Newton Harrison & Judy Baca). Catalogue of group exhibition at the Los Angeles Institute of Contemporary Art, Los Angeles, California, 1980.