ארכיון - ספרים ופרסומים

זאב אפל

שם: ד"ר זאב אפל
כתובת: רח' התנאים 5 נתניה, 42474
טלפון: 09-8336477
דוא"ל: apelsam@netvision.net.il
apelze@mail.biu.ac.il

פרטים מקצועיים:
תחום דעת: טיפול משפחתי וזוגי , הנחיית קבוצות.
תחומי מחקר: מגדר, זוגיות ומשפחה. דיפרנציאציה של העצמי.
עיסוק: מרצה אונ' בר אילן , ביה"ס לחינוך, מכללת אורות.

פרסומים בתחום המגדר:

מאמרים
אפל, זאב ושלסקי, שמחה (2007). עבודה, משפחה וזהות מגדרית: היכן נמצאת המורה-היועצת הדתית? בתוך: טובה כהן (עורכת), להיות אישה יהודייה (עמ' 263-247). ירושלים: קולך.

אפל, ז., שלום, ח.,( טללי אורות י"ב תשס"ו 2006). "גברים ממאדים ונשים מנוגה"?: דרכי ביטוי של אסרטיביות. והקשר לשביעות רצון בנישואין אצל זוגות צעירים דתיים.

רבין ק' אפל ז' (2004), נוכחות המגדר בתהליך הייעוצי. בתוך: ד' ארהרד וא' קליגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה. תל אביב: רמות, אונ' תל-אביב.
רבין, ק, אפל ,ז., (2003), "הבדלים תרבותיים בתפיסת שוויונות בזוגיות" "מנחה למנחה" (10), 55-65, משפחה ודעת כרך ב, האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך והתרבות.

שלסקי, שמחה ואפל, זאב (בדפוס). הנרטיב בשירות ההבניה-מחדש של העצמי: אסירים מספרים על זוגיותם. בתוך: רבקה תובל-משיח וגבריאלה ספקטור-מרזל (עורכות), נרטיבים וחקירתם: יצירה, פרשנות וביקורת. ירושלים: מאגנס ומכון מופ"ת.