ארכיון - אירועים וכנסים

אומרות לא למעודדות – מכתב ללימור לבנת

26.3.09
לכבוד:
לימור לבנת,
שרת הספורט

א.נ.,

הנדון: ביטול התקנה המחייבת הופעת מעודדות במשחקים

1. הרינו לפנות אלייך בבקשה להורות על בטלותה של התקנה המחייבת קיומן של הופעות מעודדות במשחקי כדורסל, אשר נחקקה על ידי מנהלת ליגת הכדורסל. כפי שיפורט להלן, תקנה זו נערכה ללא כל סמכות בדין ותוך פגיעה בכבודן ובערכן של נשים בחברה הישראלית, ובהן קטינות, וכן בזכותן של קבוצות כדורסל לאוטונומיה וקניין.

2. לפני למעלה מחודש ימים, ביום ה-23.2.09, פנינו 16 ארגונים פמיניסטיים, בדרישה אל מנהלת ליגת הכדורסל (להלן "המנהלת") כי יבטלו את הוראות התקנה המחייבת הופעתן של מעודדות בכל משחק כדורסל, הכוללת קנס כספי בסך של כ-600 ש"ח לקבוצות אשר לא עושות כן. תוכנה של תקנה תמוהה זו, הפוגעת בכבודן ובערכן של נשים, הובאה לידיעתנו באופן עקיף בלבד היות והיא איננה מפורסמת באופן פומבי, אף לא באתר המנהלת.

3. במענה לפניית הארגונים נתקבל ביום ה-23.2.09 אצל רכזת הארגונים, הגב' דורית אברמוביץ, מכתב אלים ומאיים מצד המנהלת באמצעות בא-כוחה, עו"ד חגי אשלגי, בו נכתבו בין היתר הדברים הקשים הבאים:

"מכתבך שבנדון הוא עולב, זול ובאופן כללי דוחה ומגעיל"
(הדגשה לא במקור)

"הוא (המכתב-ת"ק) מעיד לדעתנו דווקא על הזלזול החמור שלך בנשים וגברים כאחד…על הזלזול באינטיליגנציה של כולם. ואולי גם על דברים קשים נוספים…"
(שלוש נקודות במקור, הדגשה לא במקור)

"מי הן אותן "ארגוני נשים מיומרים (את מי הם מארגנים ואת מי הם מתיימרים לייצג?) המשתמשים במילים עולבות ומבישות כבמכתבך?…איזוהי הנפש האומללה שמעלה מילים אומללות אלו על הכתב?"

"…נהיה אסירי תודה אם תרחיקו עצמכן מענייני הכדורסל. טיפסתן על עץ גבוה וכל מי שעל הקרקע נחשף לקלון טענותיכם. טענותיכם נדחות. מוטב כי תפסיקו להשמיץ ותתנצלו לאלתר על השפה העולבת והבוטה שאתן מרססות בחוצפה, בבוטות ובעלבון וזלזול לכל עבר… תתביישו!…"

4. בעקבות מכתב עולב זה, פנתה הח"מ ביום ה-25.2.09, בשמם של הארגונים הפמינסטיים, במכתב חוזר אל המנהלת בבקשה כי תעביר ראשית לכל את התקנה האמורה לידינו, על מנת שנוכל לבחון כדבעי את תוכנה.

5. בנוסף לכך, נתבקשה המנהלת בשנית לבטל את הוראות התקנה המחייבת קיום הופעות מעודדות, הן בשל היותה פוגענית ומשפילה עבור נשים, והן בשל היותה פוגעת בזכותן לקניין ואוטונומיה של קבוצות כדורסל אשר אינן חפצות לקיים הופעות מעודדות, ונאלצות להיקנס בשל כך בלבד בסך של 600 ש"ח.

6. במכתב הודגש, כי בפסיקה נקבע לא אחת ולא שתיים, כי בדומה לכל גוף דו-מהותי אחר, אף מנהלת ליגת הכדורסל איננה יכולה לפעול ככל העולה על רוחה והיא כפופה לאמור בחוקי היסוד בישראל, כמו גם לזכויות-אדם רבות נוספות אשר הוכרו בפסיקה, וכן לערכים חברתיים שונים. משכך, תהינו מניין שאבה לה המנהלת את הסמכות לקבוע הוראה המחייבת קבוצות כדורסל שונות בישראל, בין אם הן חפצות בכך ובין אם הן מתנגדות לכך באופן נחרץ, לקיים הופעות מעודדות במשחקי הכדורסל השונים ואף להטיל קנסות כספיים על קבוצות אשר בוחרות שלא למלא אחר הוראה תמוהה זו.

7. כן הבהרנו את שברור מאליו, כי בניגוד לחובה לערוך אימונים מקדימים, לשאת תלבושת ספורטיבית מסוימת, וכיוצא באלו, הופעתן של מעודדות איננה קשורה באופן ישיר וברור לעצם קיומו של משחק הכדורסל וחורגת מתחום סמכותה הברור של המנהלת לקבוע כללים מחייבים שלצידם ענישה כספית. לבסוף הדגשנו כי התנהלותה האמורה של המנהלת פוגעת בכבודן של נשים וקטינות בישראל וכן בזכות הקניין והאוטונומיה של כל קבוצה וקבוצה, ומשכך, היות ומדובר בתקנה פנימית בלבד, דינה בטלות.

8. חרף העובדה כי פנייה זו למנהלת נעשתה לפני למעלה משלושים ימים ובהתבסס על אדנים משפטיים וחברתיים גם יחד, פנייה זו מעולם לא נענתה.

9. משכך, לא נותר בידינו אלא לפנות אלייך בבקשה כי תממשי את סמכויותייך בעניין עקרוני מעין זה, ותורי למנהלת ליגת הכדורסל לבטל את הוראות תקנה זו, בשל היותה פוגענית ובלתי חוקתית וחורגת ממתחם סמכותה של המנהלת, והכל כפי שפורט בהרחבה לעיל.

10. לנוחותך מצ"ב כלל התכתובות אל מול מנהלת ליגת הכדורסל בהקשר זה.

11. לטיפולך המהיר נודה.

בכבוד רב,

אחותי- למען נשים בישראל
אל"ה- אוניברסיטה ללא הטרדות, ת"א
אנואר- מנהיגות נשים יהודיות וערביות
ארטמיס- החברה הכלכלית לנשים
האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטים ולחקר המגדר
הטלוויזיה החברתית
ויצו
ל.כ.ן- לקידום כדורסל נשים
מרכז תמורה- המרכז המשפטי למניעת אפליה
סדאקה-רעות- שותפות נוער ערבי-יהודי
פרויקט אקו-פמיניזם
קואליצית נשים לשלום
קול האשה- מרכז נשים
רוח נשית- עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות
שדולת הנשים בישראל
תנועת שי.ן- לשוויון ייצוג נשים