לזכר שרה ואסתר

כתב העת "מגדר" יצא לאור בסיוע המענק ע"ש שרה בקר ואסתר ברלוביץ ולזכרן הטוב.

אסתר ברלוביץ (1968-1900), עלתה מרוסיה הלבנה מבית בורגני (1935), והתיישבה בפתח תקווה. ביתה היה פתוח לכל אישה ואיש, לייעוץ ולעזרה מורלית וכספית, במסגרת ארגוני נשים ומחוצה להם.

שרה בקר (1991-1906), עלתה מליטא במסגרת 'תנועת החלוץ' (1925), נדדה כפועלת במקומות שונים בארץ, וכפועלת בניין בתל אביב. לימים שימשה מבשלת בכירה במטבח פועלים (המסעדה הקואופרטיבית 'בית ברנר').

 

אסתר ברלוביץ                        שרה בקר

   

 

מועצה אקדמית | מוכר ע"י הות"ת |  ISSN: 2617-4359 

חסויות: האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר | קהילת המגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית | יצא לאור בסיוע המענק על שם שרה בקר ואסתר ברלוביץ