מגדר: גיליון שמיני | 2021

מיטל רוטנברג | 2020 | נוף ופרחים | אקריליק על נייר | 18X25 ס"מ

מאמרים

טל מלר, אורלי בנימין | שינויים במשמעותה של שייכות: התמקמותן של נשים ערביות-פלסטיניות בשוק התעסוקה בישראל

יוסי ניר, מיטל עירן-יונה, שרון דיאמנט-פיק | האם ההנחיה באקדמיה היא מוטית מגדר? היחס בין סטודנטים וסטודנטיות לדוקטורט בפיסיקה לבין המנחה

בקי קוק, אילת הראל שלו | "אני רק עובדת, זו לא קריירה" – נרטיבים של נשים חרדיות על סוכנות ותעסוקה

גלית ברקת דניאלי | תהליכי מוביליות בקרב נשים מזרחיות בארגון רווחה ממלכתי

אבתסאם ברכאת | משכילות ומחוללות שינוי: איזון בית-עבודה בקרב נשים דרוזיות פרופסיונליות בישראל

סקירות ספרים ורשימות

קציעה עלון, סקירת ספר | טל דקל: נשים וִזקנה: מגדר וגילנות בראי האמנות בישראל

יוכי שלח, סקירת ספר | הדרה שפלן קצב: א(י)מניות – אימהות מביאות אמנות לעולם

אירית דלומי | כוח לכו"ח – מורות כבדות שמיעה וחירשות בישראל

 

מועצה אקדמית | מוכר ע"י הות"ת |  ISSN: 2617-4359 

חסויות: האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר | קהילת המגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית | יצא לאור בסיוע המענק על שם שרה בקר ואסתר ברלוביץ