מגדר: גיליון רביעי | 2015

חיה גרץ רן. "חלוצות" 2001. שמן על בד. 60X22 ס"מ

מאמרים

אסתר הרצוג, בשיתוף עם: אנדריאה בלנש; איבתיסם מאחמיד; הוניידה עסאף; וטפה עמאש | "נולדות מחדש:" העצמת נשים ביישובים ערביים והשפעתה על תהליכים פוליטיים-מגדריים

אורלי צרפתי | מנשים שקופות לנשים נוכחות: מאבקן של נשים חרדיות על ייצוגן בכנסת ה-20

אילנה רוזן | מנעי קולך – קריאה ספרותית-תרבותית בזיכרונות רחל מכבי

שחר מרנין-דיסטלפלד | "את תכיני תבשילים, אָמה תנקה כלים" –משמעויות מגדריות של ייצוגי עקרת הבית והאם בפרסומות מתקופת היישוב

רתם פרגר וגנר | "אשה-יהודית-כי-ִאם-תזריע" – סיפור הלידה ב"פעמַים" ליוסף חיים ברנר (והפלגה לפוליטיקה של הלידה היהודית)

ראובן שפירא | קונטקסט מוחמץ שמקיים "תקרת זכוכית": מנהיגות משרתת-עצמה בשלב אי-היעילות האוליגרכי

 

מועצה אקדמית | מוכר ע"י הות"ת |  ISSN: 2617-4359 

חסויות: האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר | קהילת המגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית | יצא לאור בסיוע המענק על שם שרה בקר ואסתר ברלוביץ