מגדר: גיליון חמישי | 2018

סמאח שחאדה | ללא כותרת

גיליון אמנות, פמיניזם ומגדר

טל דקל, עורכת אורחת | פתח דבר

מאמרים

גרסיאלה טרכטנברג | מתי היה פמיניזם? הרהורים בעקבות התחקות אחר קבוצה לא ידועה של מבקרות אמנות ישראליות

אפרת ירדאי | להיות שחורה ויפה בישראל – על אמנות וייצוג בתרבות החזותית בישראל

עאידה נסראללה | אמנות, בזות, פמיניזם: המגעיל, הדוחה והבזוי בעבודותיה של חנאן אבו חוסיין

סלבה גרינברג, נילי ברויאר | משיבות מבט: יוצרות עם מוגבלות מתנגדות לאייבליזם (מסוגלנות)

הדרה שפלן קצב | האישי והפוליטי באמנות בישראל: אימניות יוצרות באזור סכסוך מתמשך

קציעה עלון | הקומפוזיציה הסמיוטית של האהבה: על דפנה ואדם ועל אימהות מזרחית

סיון רג'ואן שטאנג | פמיניזם-קווירי, לאומיות ואמנות בצילום של יעל מאירי

ליאור אלפנט, טל דקל | אקטיביזם פמיניסטי באמנות: דרכי פעולה חתרניות במרחב האמנותי-חברתי-פוליטי בישראל

 

מועצה אקדמית | מוכר ע"י הות"ת |  ISSN: 2617-4359 

חסויות: האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר | קהילת המגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית | יצא לאור בסיוע המענק על שם שרה בקר ואסתר ברלוביץ