על האגודה

האגודה ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר היא רשת מידע ותמיכה לפמיניסטיות באקדמיה. מטרתנו היא לחבר בין פמיניסטיות בכל שלבי ההתפתחות האקדמית שלהן, החל מנקודת הפתיחה כסטודנטיות לתואר ראשון, דרך תארים מתקדמים ועד להתפתחות הקריירה האקדמית שלהן. באמצעות ניוזלטר המופץ פעם בחודש, אנו חוגגות פרסום ספרות עיון פמיניסטית, מנגישות מידע על פרסומים פמיניסטיים וכן מידע על אירועים פמיניסטיים באקדמיה והזדמנויות להשתתפות בכנסים, מלגות וקולות קוראים. על הניוזלטר מנויות אלף חברות אגודה. בניוזלטר מדורים שונים, ולאחרונה נחנך מדור חדש "דבר האורחת" – המדור מאפשר לקוראות היכרות עם שולחן העבודה של פמיניסטיות מכל רחבי קשת המחקר באקדמיה.

לאחרונה, החל להתבסס גם נתיב לשיתוף פעולה עם פורום הפרופסוריות באקדמיה. נתיב זה מבשר את התרחבות השפעתה של האגודה גם מעבר לגבולות מדעי הרוח והחברה.

באופן מסורתי, האגודה השתתפה בשנים האחרונות בכנסים השנתיים של תכניות המגדר באוניברסיטאות ובמכללות, ובשנה האחרונה הובילה את הכנס השנתי בשיתוף עם התכנית באוניברסיטת בר-אילן ופורום סופי דיוויס באוניברסיטה העברית. הכנס נערך במהלך אפריל ועסק בנושא "התנגדויות לשוויון מגדרי".

חברות ההנהלה:אורלי בנימין (יו"ר), טובה בנסקי (עורכת הניוזלטר),סילביה פוגל ביז'אוי, תמר הגר, שרי אהרוני, יהודית אברהמי-עינת, סיגל נגר-רון, עינת לחובר, דליה לירן-אלפר, יפה ברלוביץ'