ארכיון - קולות קוראים

קול קורא לכנס: דת/חילון ומגדר בספרות העברית/ישראלית וסביבותיה

המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון: 

הכנס ייערך ביום שלישי 29.5.2018 

הצעות (עד 250 מלים) יש לשלוח עד ל- 15.11.2017 לכתובת: tafathacohen@gmail.com